Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

O Kancelarii

Kancelaria Jarmundowicz i Piotrowicz

Kancelaria Jarmundowicz i Piotrowicz to zespół doświadczonych prawników gwarantuje skuteczne
świadczenie usług prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem efektywnego rozwiązywania
problemów i odnajdywania optymalnych rozwiązań prawnych. Ochrona prawna naszego klienta
jest dla nas najwyższą wartością, ponadto nasi klienci mogą liczyć na pełną dyskrecję,
zrozumienie oraz indywidualne podjęcie.

FORMY WSPÓŁPRACY

Jak wygląda współpraca z naszą kancelarią

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE – OBSŁUGA PRAWNA FIRM

WYNAGRODZENIE GODZINOWE – OBSŁUGA PRAWNA FIRM

PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH I WINDYKACYJNYCH

WYNAGRODZENIE ZA SUKCES (SUCCESS FEE)

PORADY PRAWNE

SPORZĄDZANIE I OPINIOWANIE DOKUMENTÓW PRAWNYCH

Obsługa prawna firm w ramach stałego miesięcznego wynagrodzenia pozwala przedsiębiorcy na uzyskanie nieograniczonego wsparcia prawnego na każdym etapie prowadzonej działalności przy zachowaniu kontroli ponoszonych kosztów.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w stałej miesięcznej wysokości. W ramach współpracy z kancelarią Klient jest obsługiwany w sposób kompleksowy, w szczególności poprzez świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego, przygotowywanie dokumentacji prawnej, monitoring wierzytelności czy prowadzenie postępowań sądowych. Zakres świadczonych usług i zasady wynagradzania określane są w umowie zawartej z Klientem.

Cena: od 500 złotych miesięcznie.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana na podstawie ustalonej z Klientem zryczałtowanej stawki za godzinę pracy prawnika oraz ilości przepracowanych godzin. Wysokość stawki godzinowej uzależniona jest od stopnia trudności powierzonych spraw oraz specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

System wynagradzania godzinowego pozwala na dostosowanie oferty usług prawnych do indywidualnych potrzeb i wymagań Klienta, z jednoczesną gwarancją korzyści związanych ze stałą obsługą prawną firmy.

Cena: od 100 złotych za godzinę pracy prawnika.

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest czynników związanych z konkretną sprawą: wartości przedmiotu sporu, stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy potrzebnego do jej realizacji.

Podejmujemy działania zmierzające do obciążenia dłużnika kosztami prowadzonego postępowania tak, aby finalnie dłużnik zwrócił Klientowi koszty usługi prawnej w jak największym stopniu.

Wysokość stawki minimalnej za prowadzenie postępowania określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Cena: od 60 złotych.

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona częściowo od wyniku sprawy. Podstawową wysokość wynagrodzenia ustala się w stawce minimalnej. Zasadnicze wynagrodzenie wypłacane jest jedynie w przypadku zakończenia z sukcesem powierzonej sprawy.

Cena: od 60 złotych + premia za sukces (osiągnięcie celów Klienta).

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stopnia skomplikowania sprawy i czasu poświęconego na rozwiązanie problemu Klienta.

Cena: od 50 złotych.

Przygotowywanie na rzecz Klienta dokumentów gwarantujących zabezpieczenie interesu prawnego (np. umów, opinii prawnych etc.) oraz opiniowanie dokumentacji celem zapewnienia ochrony interesów Klienta. Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od stopnia skomplikowania dokumentu oraz czasu potrzebnego na jego przygotowanie lub zaopiniowanie.

Cena: od 60 złotych.

Poznaj nasz zespół

Michał Jarmundowicz
Adwokat

Doświadczony adwokat, ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, następnie w 2010r. uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach pod numerem 755. Specjalizuje się w zakresie świadczenia pomocy prawnej zarówno podmiotom gospodarczym i jednostkom samorządu terytorialnego, aktywnie współpracuje z sektorem NGO. W zakresie pomocy prawnej klientom indywidulanym specjalizuje się w prowadzeniu spraw jako obrońca w sprawach karnych, jak również pełnomocnik w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Występuje również w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, posiada także bardzo szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych.

Paweł Piotrowicz
Radca Prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach od 2013 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie zamówień publicznych, jednostek samorządu terytorialnego i administracyjnym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych.