Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Prawo cywilno-gospodarcze

Zespół spraw cywilno-gospodarczych specjalizuje się w prowadzeniu sądowych spraw procesowych i nieprocesowych związanych z wszystkimi aspektami działalności podmiotów gospodarczych. Prowadzimy także sprawy w imieniu i na rzecz osób fizycznych dotyczące szeroko rozumianych spraw cywilnych.

Zespół posiada duże doświadczenie w zakresie spraw zobowiązaniowych i odszkodowawczych powstałych na tle wykonywania rożnego rodzaju umów cywilnoprawnych. Prowadzimy także sprawy w zakresie prawa rzeczowego, ubezpieczeniowego, odszkodowawczego. Mamy także duże doświadczanie w zakresie prawa budowlanego, prawa nieruchomości, prawa pracy oraz różnego rodzaju spraw rodzinnych. Nasz Zespół specjalizuje się ponadto w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi.

Doradzamy naszym Klientom w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych (negocjacje, umowy, kontrakty, opinie prawne).