Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

PRAWO KARNE

Prawo karne

Kancelaria prowadzi również sprawy z zakresu prawa karnego. Priorytetem naszych działań jest zawsze dobro i interes Klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby prowadzone przez nas sprawy zawsze były rozwiązane na korzyść Klienta.

Wykonujemy szeroki zakres usług z dziedziny prawa karnego:

  • czynności adwokackie na etapie postępowania przygotowawczego – od momentu zatrzymania, poprzez dochodzenie bądź śledztwo,
  • działalność adwokacka na etapie postępowania sądowego – obrona oraz reprezentacja klientów przed sądami,
  • sporządzanie zażaleń, apelacji, kasacji,
  • reprezentacja osób pokrzywdzonych i oskarżonych przed organami ścigania,
  • pomoc prawna oraz specjalistyczna porada w zakresie przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym, kodeksie karnym skarbowym oraz kodeksie wykroczeń,
  • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego (prowadzenie spraw oraz przygotowywanie wniosków o dozór elektroniczny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary ) po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego,
  • sporządzanie wniosków, pism, opinii prawnych,
  • prowadzenie spraw kryminalnych, karno-gospodarczych oraz karno-skarbowych; podczas wszystkich etapów zapewniamy merytoryczne wsparcie z zakresu różnych zagadnień prawnych oraz dyskrecję.