Mon - Fri : 09:00 - 17:00
contact@beautycare.com
1800-222-222

Zespół

Michał Jarmundowicz
Adwokat

Doświadczony adwokat, ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, następnie w 2010r. uzyskał wpis na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach pod numerem 755. Specjalizuje się w zakresie świadczenia pomocy prawnej zarówno podmiotom gospodarczym i jednostkom samorządu terytorialnego, aktywnie współpracuje z sektorem NGO. W zakresie pomocy prawnej klientom indywidulanym specjalizuje się w prowadzeniu spraw jako obrońca w sprawach karnych, jak również pełnomocnik w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Występuje również w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, posiada także bardzo szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych.

Paweł Piotrowicz
Radca Prawny

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach od 2013 r. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, prawie zamówień publicznych, jednostek samorządu terytorialnego i administracyjnym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów gospodarczych.